Zasady stosowania plików cookie

Pliki cookie (tzw. "ciasteczka") to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Plik tekstowy zawiera informacje, które są używane do poprawy doświadczenia użytkownika określonej strony internetowej.

Wykorzystanie plików cookie opiera się na następujących podstawach prawnych: Nordecum Sp. z o.o. potrzebuje ich do wypełnienia ustawowych zobowiązań, dostarczania jakości usług autoryzowanych przez umowę, świadczenia bardziej komfortowych usług oraz w celach marketingowych za zgodą użytkownika.

Pliki cookie umożliwiają firmie Nordecum Sp. z o.o. oferowanie, opracowywanie i ochronę usług finansowych oraz zapewnienie, że oferty usług są lepiej dopasowane do potrzeb użytkownika, a także zapewnienie wygodniejszego i bezpieczniejszego doświadczenia użytkownika.

W razie chęci można zablokować wszystkie pliki cookie w ustawieniach przeglądarki lub usunąć wszystkie pliki cookie zapisane na urządzeniu. Różne typy przeglądarek używają różnych metod wyłączania plików cookie. W razie zablokowania plików cookie należy wziąć pod uwagę, że niektóre funkcje witryny mogą nie być dostępne.

Nordecum Sp. z o.o. z reguły wykorzystuje informacje zebrane przez pliki cookie w następujących celach: harmonizacja doświadczenia użytkownika; rozwój usług; analiza użycia; kierowanie marketingiem. Strona internetowa, należąca do Nordecum Sp. z o.o. w celach marketingowych i statystycznych może zawierać łącza do witryn, produktów i usług osób trzecich, a także rozszerzenia mediów społecznościowych (np. wtyczki Facebooka, Google Analytics). Wszelkie usługi lub aplikacje osób trzecich znajdujące się w witrynach Nordecum Sp. z o.o. podlegają zasadom ochrony danych osobowych osób trzecich.

Nordecum Sp. z o.o. używa dwóch typów plików cookie:

  • tymczasowe pliki cookie są zapisywane tylko tymczasowo podczas odwiedzania strony internetowej. Tymczasowe pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętywanie poprzednich opcji (takich jak nazwa użytkownika, wybór języka itp.), a tym samym zapewnienie bardziej wydajnych i spersonalizowanych funkcji;
  • trwałe pliki cookie są zapisywane przez 14 miesięcy, ale w razie potrzeby można je samodzielnie usunąć z urządzenia. Głównym celem trwałych plików cookie jest: identyfikacja przeglądarki internetowej, oferowanie usługi, bezpieczeństwo strony internetowej i integralność usług, statystyka i analiza użytkownika, analiza potrzeb użytkownika.

Po pewnym czasie Nordecum Sp. z o.o. może uaktualniać i dostosowywać pliki cookie w celu poprawy jakości usług.

W razie jakichkolwiek pytań lub sugestii, prosimy o kontakt pod adresem mailowym: dpo@itm.ee. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób Nordecum Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe, zapoznaj się z „Zasadami przetwarzania danych klienta przez Nordecum Sp. z o.o.“.

Wybierz kwotę i okres pożyczki
0.00
0.00
0.00
0.00
Aktualności sLoan.pl

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:bok@sloan.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.