Pierwsza pożyczka do 3000 zł za darmo

Wypełnij formularz

1Rejestracja 2Potwierdzenie danych 3Wniosek

Rejestracja jest niezbędna do złożenia wniosku o pożyczkę. Uzyskanie pożyczki na sLoan.pl bez rejestracji niestety nie jest możliwe. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, wpisując prawdziwe dane. Po wypełnieniu ankiety będziesz mógł/-a od razu złożyć wniosek o pożyczkę.

Jan
Kowalski
00000000000
123-123-123
user@server.pl
ABC123456
Adres zameldowania
00-131
Warszawa
Grzybowska
41a/5
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wybierz kwotę i okres pożyczki
0.00
0.00
0.00
0.00

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:bok@sloan.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 500 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.

Chat z konsultantem