Odpowiedzi na najczęściej zadawa

Tutaj znajdziesz odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące pożyczek w sLoan.pl. Zamieszczone odpowiedzi ułatwią podjęcie decyzji w sprawie złożenia wniosku u nas, a także będą pomocne na każdym etapie dalszej współpracy. Jeżeli nie znalazłeś/-aś odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta.

 • Po odpowiedź zapraszamy na stronę poświęconej kredytom, gdzie mogą Państwo zapoznać się z oferowanymi przez nas usługami.

 • O pożyczkę możesz ubiegać się gdy:
  • jesteś obywatelem Polski i posiadasz stałe miejsce zamieszkania na terytorium Polski
  • jesteś w wieku od 21 do 65 lat
  • utworzyłeś/-aś swój profil na stronie, zweryfikowałeś/-aś rachunek bankowy, zaakceptowałeś/-aś warunki oraz złożyłeś/-aś poprawnie wniosek
  • jesteś stałym użytkownikiem numeru telefonii komórkowej oraz posiadasz osobisty rachunek bankowy w Polsce
  • w chwili ubiegania się o pożyczkę, nie posiadasz zaległości finansowych względem sLoan.pl oraz nie zostałeś wpisany do żadnych rejestrów
 • Jeżeli JESTEŚ już klientem sLoan.pl lub zarejestrowałeś/-aś się i otrzymałeś/-aś od nas powiadomienie SMS o pomyślnym zakończeniu rejestracji, możesz wypełnić wniosek o pożyczkę, logując się na profil klienta podając swój numer PESEL i hasło. Następnie przejdź do zakładki rachunki bankowe aby zweryfikować konto za pomocą usługi KONTOMATIK. Na suwaku wybierz odpowiednią kwotę pożyczki i okres spłaty. Prześlij wniosek.

  Po otrzymaniu wniosku, na podstawie danych uzyskanych podczas rejestracji bądź informacji zamieszczonych w bazach danych lub zbiorach danych kredytodawców, pożyczkodawca dokona oceny zdolności kredytowej Klienta. O podjętej decyzji pożyczkodawcy odnośnie zawnioskowanej kwoty poinformuje wiadomość SMS lub konsultant sLoan.pl skontaktuje się z Tobą telefonicznie. Proces przygotowania umowy pożyczki oraz wypłata środków trwa około 15 minut.

  Jeżeli NIE JESTEŚ jeszcze klientem sLoan.pl, musisz się najpierw zarejestrować (przeczytaj następne pytanie).

 • REJESTRACJA:

  1. Po wejściu na stronę sLoan.pl kliknij link „Rejestracja”.
  2. Następnie wypełnij wszystkie wymagane pola w formularzu rejestracyjnym, zapoznaj się i zaakceptuj warunki oraz kliknij „ZAREJESTRUJ SIĘ”
  3. W celu dokończenia rejestracji wejdź w zakładkę „Rachunki bankowe” aby potwierdzić dane za pomocą usługi Kontomatik. Po dokonaniu natychmiastowej weryfikacji będziesz mógł/-a złożyć wniosek o pożyczkę.
 • Powody mogą być dwa:

  1. Pomyliłeś/-aś się podczas wprowadzania danych. Sprawdź numer PESEL i hasło.
  2. Zmienił się Twój numer telefonu. Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, a pracownicy zaktualizują Twój numer telefonu.
 • Zawnioskować o pożyczkę internetowo możesz o dowolnej porze doby. Wnioski są rozpatrywane w godzinach pracy Biura Obsługi Klienta. Od razu po zaksięgowaniu spłaty bieżącego zobowiązania możesz wystąpić o kolejną pożyczkę.

 • Pieniądze wypłacamy za pomocą przelewu na rachunek bankowy. Spłata oferowanej przez nas pożyczki odbywa się w podobny sposób.

 • Przelewy dotyczące spłat całości bądź części zobowiązania są sprawdzane i wprowadzane do systemu sLoan.pl tego samego dnia lub następnego dnia po zaksięgowaniu płatności. Banki są sprawdzane kilka razy w ciągu dnia, a informacje są aktualizowane na profilu Klienta. Zazwyczaj płatności są księgowane do godziny. W przypadku gdy to trwa dłużej prosimy o przesłanie potwierdzenia przelewu na podany adres mailowy.
  Płatności przelane w dniu nieroboczym są wprowadzane do systemu w następnym dniu roboczym. Jeżeli przelewasz środki z innego banku, tzw. zewnętrzny przelew, księgowanie może potrwać dłużej.

 • Realizując wypłaty pożyczek korzystamy z opcji ekspresowych przelewów BlueCash. Dzięki naszej współpracy z serwisem Blue Media S.A. możesz otrzymać pożyczkę w krótkim czasie, zgodnie z zasadami i terminem w jakim twój bank realizuje przelewy.

 • W tym samym czasie Klient może mieć tylko jedną pożyczkę w sLoan.pl. Nowy wniosek możesz złożyć dopiero po spłaceniu i zaksięgowaniu bieżącego zobowiązania wobec sLoan.pl.

 • Spróbuj ponownie się zalogować i wypełnić wniosek, w przypadku gdy komunikat znów się pojawi, wykonaj następujące czynności: Tools > Internet options (dolny przycisk) > Privacy (trzeci z lewej) > Advanced, i odznacz zaznaczoną opcję blokady.

 • Plan spłaty pożyczki jest wysyłany następnego dnia roboczego po wypłaceniu pożyczki na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. Jeśli nie otrzymałeś/otrzymałaś planu spłaty pożyczki, poinformuj nas o tym, wysyłając e-mail na adres bok@sloan.pl. Prześlemy Ci wówczas kopię planu spłaty pożyczki na wskazany adres e-mail lub, jeśli wolisz, pocztą tradycyjną (prosimy o podanie adresu). Dokumenty dotyczące pożyczki są wysyłane następnego dnia roboczego po wypłaceniu pożyczki na adres e-mail wskazany w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli nie otrzymałeś/-aś dokumentów, poinformuj nas o tym, wysyłając e-mail na adres bok@sloan.pl

 • Umowa pożyczki, faktura, wezwania do zapłaty i inne informacje są przesyłane do użytkowników w formacie pdf. Jeżeli nie udaje się otworzyć pliku przesłanego w załączniku, zainstaluj na swoim komputerze bezpłatny program Adobe Reader, klikając link:
  Get Adobe Reader

 • Pożyczkę można spłacić, przelewając środki przez Internet na nasz rachunek lub wpłacając je w dowolnym oddziale banku. Do przelewu należy podać następujące dane: Rachunek odbiorcy –
  Pożyczkę można spłacić przelewem internetowym na wskazany rachunek lub w dowolnym oddziale banku. Dokonując spłaty pożyczki wskaż dane podane poniżej: Odbiorca: Nordecum Sp. z o.o.
  Tytuł przelewu - Spłata pożyczki Nr.
  Rachunki odbiorcy:
  Santander Bank 30 1090 1043 0000 0001 3017 4117,
  mBank SA 78 1140 1010 0000 4637 5500 1001,
  PKO Bank Polski 71 1020 1097 0000 7702 0273 3285

  Nazwa odbiorcy - Nordecum sp z o.o.
  Tytuł płatności - Pożyczka ID.

  Zaksięgowanie środków w systemie sLoan.pl następuje tego samego dnia lub następnego dnia roboczego. Jeżeli przelewasz środki z rachunku w innym banku, realizacja przelewu może potrwać dłużej. Uwaga! Płatności, w przypadku których w tytule nie podano numeru pożyczki mogą nie zostać automatycznie zaksięgowane. Jeżeli dokonujesz płatności w imieniu innej osoby, w tytule płatności KONIECZNIE wpisz imię, nazwisko i numer PESEL tej osoby. Płatności niezawierające wymaganych danych zostaną uznane tylko w przypadku poprawnie wypełnionego i wysłanego wniosku o uznanie płatności.

 • Tak, można. Przy spłacie pożyczki należy w tytule przelewu wpisać numer pożyczki.

 • Klient, który spóźni się ze spłatą pożyczki, otrzyma wezwanie do zapłaty. Jeżeli po przesłaniu przez sLoan.pl wezwań do zapłaty klient nie dokona płatności i nie skontaktuje się z konsultantem, zaległa płatność zostanie przekazana do windykacji. Informacje na temat wszystkich środków stosowanych przez sLoan.pl wobec pożyczkobiorców zalegających ze spłatą pożyczki znajdą Państwo w paragrafie § 13 Ramowej umowy pożyczki. Tutaj znajdziesz tekst Ramowej umowy pożyczki.

 • Tak, ale w tytule płatności należy podać imię, nazwisko i numer PESEL osoby, której udzielono pożyczki.

 • RRSO to rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki, której wysokość zależy od okresu spłaty i kwoty pożyczki. Im wyższa kwota pożyczki i im dłuższy okres spłaty, tym wartość RRSO jest niższa.

  Kwota pożyczki 3000 zł
  Okres spłaty 30 dni
  Koszt pożyczki 675 zł
  RRSO 1081,2 %
  Łączna kwota, którą należy zwrócić 3675 zł

 • Kontomatik jest bezpłatną opcją, która umożliwia błyskawicznie zweryfikować tożsamość Klienta, w pełni bezpiecznie logując się na swój rachunek bankowy. W tym przypadku nie ma potrzeby realizowania przelewu weryfikacyjnego w wysokości 0,01 zł. Taka metoda weryfikacji przeprowadzana jest jedynie po uprzednio wyrażonej przez Ciebie dobrowolnej zgodzie na jej wykonanie. Więcej informacji możesz znaleźć na stronie dostawcy usługi http://kontomatik.com/

Wybierz kwotę i okres pożyczki
0.00
0.00
0.00
0.00
Aktualności sLoan.pl

Nordecum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131) przy ul. Grzybowska 4/13, e-mail:bok@sloan.pl. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod nr 0000552638, NIP: 5252614997, REGON: 361270895. Kapitał zakładowy w wysokości 1 000 000 zł. Informujemy, że działamy w oparciu o przepisy polskiego prawa określone w szczególności w Ustawie o kredycie konsumenckim oraz w Kodeksie Cywilnym.

W przypadku opóźnienia w spłacie Pożyczki, Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych) oraz podjęcia działań mających na celu zwrot Pożyczki przez Pożyczkobiorcę. W szczególności Nordecum Sp. z o.o. wezwie Pożyczkobiorcę do zapłaty zaległych kwot poprzez kontakt w formie telefonów, elektronicznych wiadomości tekstowych SMS oraz elektronicznych wiadomość mailowych. Przypomnienia te obciążane są opłatami zgodnie z Ramową Umową Pożyczki. Kosztami dochodzenia zwrotu Pożyczki na drodze postępowania sądowego zostanie obciążony Pożyczkobiorca.

W przypadku braku spłaty pożyczki bądź opóźnienia w spłacie Pożyczkodawca może przekazywać dane Pożyczkobiorcy o zobowiązaniach do Biur Informacji Gospodarczej.